שר המודיעין לגנץ: להורות מחדש על הריסת בית המחבל שהרג את החייל עמית בן יגאל ז"ל

שר המודיעין נגד שר הביטחון: השר אלי כהן דרש מגנץ להשתמש בסמכותו כדי להורות פעם נוספת להרוס את בית המחבל, נזמי מחמוד יונס אבו בכר, שנאשם בהריגת חייל גולני, עמית בן יגאל ז"ל, לפני כחצי שנה. זאת לאחר שבג"ץ פסק כי אין להרוס את ביתו משום שלדברי השופטים, הסנקציה פוגעת בעיקר בבני המשפחה, אשתו ושמונת ילדיו, ששבעה מהם קטינים. במכתב ששיגר כהן לגנץ הוא דרש ממנו להשתמש בסמכותו לפי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) משנת 1945. "לפי גורמי הביטחון, הריסת בתי המחבלים היא גורם הרתעה", כתב כהן. "משום שלא חל שינוי בעמדתם והיא אושרה על ידי הקבינט, אני קורא לשר הביטחון לנצל את סמכויות ולהורות על הריסה מיידית של הבית".

מוקדם יותר השבוע צה"ל אטם את החדר שבו התגורר המחבל בכבר יעבד, בעקבות החלטת בג"ץ שביטלה את צו ההריסה המקורי. לדברי כהן, "איטום חדר בבית המחבל הוא לעג לרש וההתערבות של בג"ץ מקוממת". כהן הוסיף כי "האינטרס הביטחוני, שמירת חיי האזרחים ומניעת פיגועים היא ערך עליון ולפיכך יש לחדש את הצו". משפחת המחבל הגישה עתירה לבג"ץ שביטל את צו ההריסה המקורי. לאחר סערה ציבורית שהתעוררה בעקבות פסק הדין, הגיש היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בקשה לדיון נוסף בפסק הדין וסבר כי יש לשנות את פסיקת בג"ץ שקבעה הלכה חדשה המנוגדת לפסיקה מושרשת בעניינים אלה.

בהחלטת בית המשפט לביטול צו ההריסה קבעה הנשיאה אסתר חיות כי ההלכה בנוגע להריסת בתי מחבלים לא השתנתה, וכי ייתכן שניתן וראוי היה להגיע לתוצאה שונה בנוגע להריסת בית המגורים של המפגע, אך קבעה כי טעות ביישום של הלכה קיימת אינה מקימה עילה לדיון נוסף. נקבע כי לצה"ל שמורה הסמכות להמיר את צו הריסת הבית בצו לאטימת החדר בו התגורר אבו-בכר.אבו בכר זרק בלוק במשקל 11 ק"ג על בן יגאל במהלך פעילות מבצעית בכפר ב-12 במאי השנה, והרג אותו.החובה להפעיל שיקול דעת מחדש

בפנייתו המנומקת של שר המודיעין אלי כהן לשר הביטחון בני גנץ הוא דורש ממנו להורות למפקד הצבאי לקחת במלוא הרצינות את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה ואת עמדתה של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, אשר סברו כי פסיקת בג"ץ "אינה עולה בקנה אחד עם פסיקה מושרשת של בית המשפט" ועם עמדת כל הגורמים הביטחוניים ביחס לחשיבות ההרתעה שבהריסת בתי המחבלים.

השר כהן מציין במכתבו, כי בסמכותה של הרשות לשנות, לתקן ולקבל החלטות חדשות השונות מאלה שקיבלה בעבר ומנקודת מבטה של הרשות המנהלית, גם אם בוטלה החלטה מסוימת בידי בית המשפט, לא נוצר מעשה בית דין, והרשות מוסמכת להחליט שוב את אותה החלטה בדיוק. מידת סבירותה של החלטה כזו תהיה תלויה בשאלת שינוי הנסיבות או כל טעם אחר שיצדיק קבלת החלטה שכזו.

לפיכך, מבקש השר כהן מהמפקד הצבאי לחדש את החלטתו בדבר הריסת בית המחבל, לאור שינוי הנסיבות המשפטיות ולאור האינטרס הביטחוני העליון שבהרתעתם של מחבלים אחרים והגנה על חיי חיילי צה"ל ואזרחי ישראל, ומציין שלא רק שהמפקד הצבאי רשאי לשנות את ההחלטה ולהוציא צו הריסה חדש אלא שישנם מקרים בפסיקה בהם על המפקד הצבאי מוטלת החובה לעשות כן מן הטעמים הבאים: "הדברים נאמרו על ידי בית המשפט העליון בצורה ברורה ביותר, במיוחד כשהסוגיה הנדונה היא סוגיה ביטחונית, ובית המשפט אמר שלעתים ניתן יהיה לשקול מחדש את האינטרס הביטחוני, גם ללא שינוי נסיבות". עוד מוסיף השר כהן כי לא די שרשאי המפקד הצבאי להוציא צו חדש, אלא שמחובתו להוציא צו כזה, לאור עמדתו של היועמ"ש בדבר החשיבות ההרתעתית שבהריסת ביתו של המחבל אבו בכר, והנזקים הקשים להרתעה שייגרמו מהימנעות מהריסה כזו. "החשש כי נפלה טעות בהליך קבלת ההחלטות, לרבות בהחלטת בית המשפט העליון, מחייבים הפעלת שיקול דעת מחודש. כמובן שכנגד ההחלטה החדשה שתתבסס על שיקול דעת חדש, תוכל להיות מוגשת עתירה חדשה, וחזקה על המפקד הצבאי ועל באי כוחו כי יוכלו להסביר ולנמק את עמדתם לפיה נפלה טעות בהחלטה הראשונה וכי האינטרס הביטחוני הראשון במעלה מחייב לתקן את השגגה שנפלה בהחלטה הקודמת", נכתב בפנייה.

לפיכך, מבקש השר כהן משר הביטחון, "לנצל את סמכויותיו ולהורות על הריסה מיידית של הבית, "שממנו גם בוצע הפשע הנתעב. כך נעשה משפט צדק", כתב. "נבוא חשבון עם הרוצחים של עמית ונרתיע את המחבל הבא מלבצע פשע נוסף". מתוך כך, מסכם השר כהן, כי כאשר האינרטס הציבורי מחייב זאת, גם ללא שינוי נסיבות ניתן לשקול מחדש את ההחלטה. על אחת כמה וכמה הדברים אמורים בנוגע למחבל אבו בכר, כאשר מלבד האינטרס הציבורי ביטחוני, השתנו הנסיבות וקם חשש מהותי לטעות בידי בית המשפט.

פורסם: Ynet