שר המודיעין אלי כהן מונה לתפקיד ממלא מקום ראש הממשלה כיו"ר ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי (השב"כ).

השר כהן:
כשר המודיעין, מוניתי לתפקיד ממלא מקום ראש הממשלה כיו"ר ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי (השב"כ).
כפי שפעלתי כשר הכלכלה, כחבר קבינט, כיו"ר וועדת הרפורמות ובכל התפקידים אותם מילאתי, גם בתפקידי זה אני מתחייב לפעול במסירות למען מדינת ישראל וביטחון אזרחיה.